کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8177280 مزایده فروش انواع برنج ایرانی استان مازندران 1403/04/13 1403/04/23
8175290 مزایده فروش مقدار حدود 35 تن انواع ماهی پرورشی گرمابی فیتوفاک بیکهد کپور و آمور آببندان استان مازندران 1403/04/12 1403/04/23
8125158 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی -تلیسه غیر باردار نژاد آمیخته -گوساله نر قطع شیر هلشتاین استان مازندران 1403/03/31 1403/04/12
8087710 مزایده فروش مقدار حدود 35 تن انواع ماهی پرورشی گرمابی فیتوفاک بیکهد کپور و آمور آببندان استان مازندران 1403/03/22 رجوع به آگهی
8001989 مزایده فروش تعدادی از دام های خود شامل: - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گاو آبستن داشتی هلشتاین - تلیسه غیر باردار فری مارتین هلشتاین - گوساله نر قطع شیر هلشتاین - تلیسه باردار داشتی هلشتاین استان مازندران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7865076 مزایده فروش تعدادی از دام :دامهای قابل فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تلیسه غیر باردار فری مارتین هلشتاین - گوساله نر قطع شیر هلشتاین - تلیسه باردار داشتی هلشتاین استان مازندران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7856642 مزایده فروش تعدادی از دام ها شامل : گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تلیسه غیر باردار فری مارتین هلشتاین- گوساله نر قطع شیر هلشتاین - تلیسه باردار داشتی هلشتاین استان مازندران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7782791 مزایده فروش تعدادی از دام ها- گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گوساله نر قطع شیر هلشتاین استان مازندران 1402/12/24 رجوع به آگهی
7681228 مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک دستگاه خشک کن پارویی غلات استان مازندران 1402/11/29 رجوع به آگهی
7679148 مزایده فروش تجهیزات، ادوات کشاورزی، ضایعات و آهن آلات استان مازندران 1402/11/29 رجوع به آگهی
7674634 مزایده فروش دام شامل : گاو غیر آبستن کشتارگاهی گوساله نر قطع شیر هلشتاین استان مازندران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7652147 مزایده مقدار حدود 45 تن انواع ماهی و بچه ماهی پرورشی استان مازندران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7641122 مزایده فروش مقدار حدود 45 تن انواع ماهی و بچه ماهی پرورشی گرمابی استان مازندران 1402/11/17 رجوع به آگهی
7590457 مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک و دستگاه خشک کن پارویی غلات استان مازندران 1402/11/07 رجوع به آگهی
7567196 مزایده فروش دام استان مازندران 1402/11/01 رجوع به آگهی
7532143 مزایده فروش بصورت سردرختی (کلی) انواع پرتقال استان مازندران 1402/10/21 رجوع به آگهی
7513416 مزایده فروش سردرختی کیلویی انواع پرتقال استان مازندران 1402/10/17 رجوع به آگهی
7462678 مزایده فروش حدود 700 تن از محصول پرتقال واحدهای تحت پوشش خود را به صورت سردرختی کیلویی استان مازندران 1402/10/03 رجوع به آگهی
7456090 مزایده فروش حدود 200 تن از محصول نارنگی کلمانتین به صورت سر درختی کیلویی استان مازندران 1402/09/30 رجوع به آگهی
7455975 مزایده فروش انواع پرتقال تامسون ناول و خونی پس سورت استان مازندران 1402/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24