مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره ملک به شماره پلاک ثبتی 634 و 2395.633 به مساحت 3524 مترمربع با کاربری تعمیرگاه اتومبیل 1398/12/13 1398/12/20
اجاره ملک با کاربری تعمیرگاه اتومبیل 1398/12/12 رجوع به آگهی
اجاره ملک با کاربری تعمیرگاه اتومبیل 1398/11/30 1398/12/06
اجاره ملک با کاربری تعمیرگاه اتومبیل 1398/11/29 رجوع به آگهی
اجاره ملک با کاربری تعمیرگاه اتومبیل 1398/11/29 1398/12/06
فروش تعداد 29 دستگاه انواع خودرو اسقاطی خود 1397/11/16 رجوع به آگهی
فروش اسقاطی 29 دستگاه خودرو فرسوده 1397/11/07 رجوع به آگهی
فروش انواع خودرو قابل شماره گذاری 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش خودرو سواری پژو پارس 1397/10/30 1397/11/11
فروش خودرو سواری پژو پارس 1397/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3