مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی 1399/04/30 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سواری 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سواری 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش حدود 100 تن پالت چوبی 1398/10/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد 9 دستگاه خودرو سواری 1398/10/03 رجوع به آگهی
اقلام مازاد و ضایعاتی خود 1398/09/20 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی خود 1398/09/20 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ویلای مسکونی مشتمل بر ساختمان دو طبقه (همکف و اول) به مساحت حدود 200 متر... 1398/04/29 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان اداری ـ تجاری دارای عرصه به مساحت 5734 مترمربع و اعیان 11000 مترمربع شامل 3 طبقه... 1398/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5