مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده 1401/02/10 1401/02/15
مزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده 1400/11/15 1400/11/18
مزایده فروش ۱۵۰ رأس گاو نابارور با میانگین وزنی ۷۰۰ کیلوگرم و ۱۶ رأس تلیسه فری مارتین 1400/11/15 1400/11/18
مزایده فروش گوساله نر پرواری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 500 راس گوساله نر پرواری با وزن حدود 70 تا 250 کیلو گرم 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده مشارکت در کاشت ۵۹۵ هکتار اراضی کشاورزی به همراه یک حلقه چاه 1400/08/29 1400/08/30
مزایده فروش ۱۰۰ رأس ماده گاو حذفی اختباری با میانگین وزنی ۷۰۰ کیلوگرم 1400/08/08 1400/08/11
مزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده 1400/08/06 1400/08/09
مزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده 1400/08/05 1400/08/09
مزایده فروش حدود ۳۰۰ راس گوساله نر پرواری 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 300 گوساله نر پرواری با میانگین وزنی 500 کیلوگرم 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش کود دامی 1400/06/02 1400/06/04
مزایده فروش گاو های حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مقدار ۵۷۰ هکتار اراضی کشاورزی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش کود دامی (شامل کود دامی سالن های گاوهای شیری و گاوهای غیر شیری) 1400/04/15 1400/04/17
مزایده فروش حدود 30 راس گوساله نر پروار شده 1400/04/15 1400/04/17
مزایده اجاره مقدار ۵۷۰ هکتار اراضی کشاورزی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش کود دامی (شامل کود دامی سالن های گاوهای شیری و گاوهای غیر شیری) 1400/04/14 1400/04/17
مزایده فروش حدود 30 راس گوساله نر پروار شده 1400/04/14 1400/04/17
مزایده راس گوساله نر شیری 1400/04/07 1400/04/10
صفحه 1 از 9