مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد یک دستگاه خودروی قابل شماره گذاری - اتوبوس بیابانی اسکانیا عقاب 4212 مدل 1386 1397/11/27 1397/12/09
فروش 513 قلم از اموال اداری و تجهیزات پزشکی 1397/03/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری 1396/12/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک دستگاه سواری پژو آردی 1396/03/01 1396/03/09
فروش تعداد 8 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری 1396/02/02 رجوع به آگهی
فروش 5300 قلم از لوازم اسقاط و بلااستفاده پزشکی و اداری 1395/01/21 1395/01/31
فروش 5300 قلم از لوازم اسقاط و بلااستفاده پزشکی و اداری 1395/01/22 1395/01/31
فروش تعداد 9700 قلم از لوازم اسقاط و بلااستفاده 1394/11/12 1394/11/15
فروش خودروهای مستعمل 1393/04/31 1393/05/11
فروش لوازم اسقاطی و بلااستفاده (پزشکی و اداری) 1392/10/26 1392/11/07
صفحه 1 از 3