مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره غرفه های تجاری 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه های تجاری شهرداری 1401/02/26 1401/03/05
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/09 1401/02/11
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 264 و ... 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/03 1401/02/11
مزایده فروش مقداری چوب و بقایای هرس زمستانه 1401/01/23 1401/01/25
مزایده فروش یک دستگاه لجن کش 1401/01/23 1401/01/25
مزایده واگذاری استیجاری واحد تجاری چایخانه 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب آلات هیزمی و بالای قطر 10 سانتی متر و سرشاخه های زیر قطر 8 سانتی متر 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه لجن کش 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده چوب آلات هیزمی و بالای قطر 10 سانتی متر ،سرشاخه های زیر قطر 8 سانتی متر 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه لجن کش 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری چوب و بقایای هرس زمستانه 1401/01/16 1401/01/25
مزایده فروش مقداری چوب و بقایای هرس زمستانه 1400/12/15 1400/12/19
مزایده فروش یک دستگاه مزدا آمبولانس و یک دستگاه لجن کش 1400/12/13 1400/12/14
مزایده اجاره یک دستگاه لودر سیستم TWL220 1400/12/11 1400/12/18
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/12/10 1400/12/11
مزایده فروش مقداری چوب و بقایای هرس زمستانه 1400/12/10 1400/12/19
مزایده اجاره یک دستگاه لودرسیستم TWL220 1400/12/10 1400/12/25
مزایده فروش مقداری چوب و بقایای هرس زمستانه 1400/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9