مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ۱۰ واحد از غرفه های تجاری 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری ۱۰ واحد از غرفه های تجاری 1399/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری ۱۰ واحد از مجتمع تجاری 1399/06/10 1399/06/20
واگذاری واحد تجاری 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش واحدهای مجتمع تجاری شهرداری 1399/06/03 1399/06/20
فروش تعداد (چهار) قطعه زمین 1399/03/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 قطعه از زمین 1399/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی 1399/01/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک قطعه از زمین های مازاد متعلق به شهرداری به پلاک ثبتی شماره 14683/ یک اصلی بخش سه ثبت 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش مقداری تنه و شاخه های خشکیده درختان دپو شده 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9