مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاط و ضایعات آهن آلات مازاد 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ عمومی 1395/11/20 1395/11/26
واگذاری امتیاز انتفاع اداره و بهره برداری از بسته بندی بار مسافرین پروازهای خروجی 1395/11/20 1395/11/26
واگذاری امتیاز انتفاع اداره و بهره برداری پارکینگ 1395/11/04 1395/11/16
واگذاری امتیاز انتفاع اداره و بهره برداری بسته بندی بار مسافرین 1395/11/04 1395/11/16
فروش خودروها و اقلام اسقاطی 1395/10/28 1395/11/09
بهره برداری از سالن پاویون فرودگاه جهت ارائه خدمات CIP 1395/09/06 رجوع به آگهی
تابلوها و محاوط تبلیغاتی 1395/05/25 1395/05/30
فروش خودروها و اقلام اسقاط 1395/04/19 1395/04/27
امتیاز انتفاع بسته بندی بار مسافرین پروازهای خروجی داخلی و 1394/11/26 1394/12/03
صفحه 1 از 4