کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7660018 مزایده فروش زمین استان آذربایجان شرقی 1402/11/24 رجوع به آگهی
5575892 مزایده فروش هایما S7 مدل 1398 استان آذربایجان شرقی 1401/05/22 رجوع به آگهی
5528554 مزایده فروش خودروی هایما استان آذربایجان شرقی 1401/05/08 رجوع به آگهی
5527556 مزایده فروش هایما S7 استان آذربایجان شرقی 1401/05/08 رجوع به آگهی
5397341 مزایده فروش هایما S7 استان آذربایجان شرقی 1401/04/05 رجوع به آگهی
5368237 مزایده فروش خودروی هایما استان آذربایجان شرقی 1401/03/28 رجوع به آگهی
5367316 مزایده فروش هایما S7 استان آذربایجان شرقی 1401/03/28 رجوع به آگهی
3896833 مزایده بهره برداری از یک دستگاه پل عابر پیاده - استان آذربایجان شرقی 1400/03/02 رجوع به آگهی
3797472 مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی خود استان آذربایجان شرقی 1400/01/29 رجوع به آگهی
3746777 مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی استان آذربایجان شرقی 1400/01/05 رجوع به آگهی
3729301 مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی استان آذربایجان شرقی 1399/12/20 رجوع به آگهی
3280208 مزایده تعدادی از قطعات خود با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1399/07/16 رجوع به آگهی
3275253 مزایده فروش تعدادی از قطعات خود با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1399/07/14 رجوع به آگهی
3235631 مزایده فروش تعدادی از قطعات استان آذربایجان شرقی 1399/07/07 رجوع به آگهی
3227896 مزایده فروش تعدادی از قطعات استان آذربایجان شرقی 1399/07/03 رجوع به آگهی
3143103 مزایده فروش تعدادی از قطعات خود - شماره پلاک ثبتی 17.3813 - مسکونی و ... استان آذربایجان شرقی 1399/06/03 رجوع به آگهی
3142754 مزایده تعدادی از قطعات خود - شماره پلاک ثبتی 17.3813 - کاربری مسکونی و .. استان آذربایجان شرقی 1399/06/02 رجوع به آگهی
3102363 مزایده فروش تعدادی از قطعات استان آذربایجان شرقی 1399/05/26 رجوع به آگهی
1784443 مزایده بهره برداری از زمین شالیزاری شهرداری به صورت اجاره برای دو مرحله کشت در سال 98 به مساحت 7000 مترمربع استان مازندران 1397/11/25 1397/11/30
1654127 مزایده اجاره کشتارگاه با کلیه تجهیزات و لوازم استان آذربایجان شرقی 1397/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3