مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام مازاد بر نیاز خود 1397/03/27 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد بر نیاز (ضایعات استیل ـ چهارگوش روغنی ـ کشکولی (تبری) ـ اقلام مازاد بر مصرف) 1396/07/30 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد- ضایعات صنعتی - ضایعات استیل نگیر و بگیر و برنج 1395/11/02 رجوع به آگهی
فروش اقلام م ازاد بر نیاز - ضایعات مس و الکترود مسی - ضایعات استیل نگیر و بگیر و آلومینیوم 1395/08/10 رجوع به آگهی
فروش ضایعات ورق گالوانیزه و روغنی- ضایعات استیل نگیر و آلومینیوم و سرب و برنج 1395/07/06 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد - ضایعات ورق گالوانیزه- ضایعات استیل و آلومینیوم و سرب 1394/10/19 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد ضایعات ورق گالوانیزه و روغنی - ضایعات استیل و آلومینیوم و سرب 1394/06/14 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد بر نیاز 1394/01/30 1394/01/31
فروش اقلام مازاد 1393/10/13 1393/10/14
فروش اقلام مازاد ورق گالوانیزه و روغنی - ضایعات استیل و سرب 1393/07/01 1393/07/02
صفحه 1 از 4