کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8156512 مزایده اجاره غرفه 76 متری وغرفه 27 متری مرکز فنی وحرفه ای کارورزی زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1403/04/09 1403/04/09
8155214 مزایده اجاره غرفه 76 متری وغرفه 27 متری مرکز فنی وحرفه ای کارورزی زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1403/04/09 1403/04/09
8135514 مزایده اجاره محوطه بین منازل سازمانی ومرکز خواهران فنی وحرفه ای سراوان استان سیستان و بلوچستان 1403/04/03 1403/04/07
8093398 مزایده اجاره سوله ورزشی مرکز فنی وحرفه ای خواهران زابل استان سیستان و بلوچستان 1403/03/23 1403/03/29
7800252 مزایده اجاره کارگاه گل آرایی مرکز فنی وحرفه ای خواهران استان سیستان و بلوچستان 1403/01/11 رجوع به آگهی
7753408 مزایده اجاره کارگاه خیاطی مرکز فنی وحرفه ای مرکزخواهران طبقه اول استان سیستان و بلوچستان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7594790 مزایده اجاره غرفه های 21 و20 مرکز کارورزی استان سیستان و بلوچستان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7515249 مزایده اجاره دواتاق استان سیستان و بلوچستان 1402/10/17 رجوع به آگهی
7462888 مزایده اجاره سوله بزرگ کارورزی زاهدان وجوشکاری فنی وحرفه ای-اجاره سوله 500 متری وفضای 200 متری استان سیستان و بلوچستان 1402/10/03 رجوع به آگهی
7383766 مزایده اجاره اتاق دوم سمت راست مرکز تخصصی وکارافرینی فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7259630 مزایده اجاره سالن جنب پارکینگ اداره کل استان سیستان و بلوچستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7214187 مزایده اجاره اتاق سوم مرکز تخصصی استان سیستان و بلوچستان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7214166 مزایده اجاره اتاق 18 متری استان سیستان و بلوچستان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7195658 مزایده اجاره غرفه 76متری استان سیستان و بلوچستان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7172500 مزایده اجاره کارگاه خیاطی استان سیستان و بلوچستان 1402/07/18 رجوع به آگهی
7167516 مزایده اجاره سوله 200 متری استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 رجوع به آگهی
7155254 مزایده اجاره اماکن مرکز استان سیستان و بلوچستان 1402/07/13 رجوع به آگهی
7151539 مزایده اجاره اماکن مرکز- اجاره محوطه میانی استان سیستان و بلوچستان 1402/07/12 رجوع به آگهی
6859370 مزایده اجاره کارگاه برق صنعتی مرکز فنی وحرفه ای - اجاره غرفه 27 متری - اجاره سوله 500 متری استان سیستان و بلوچستان 1402/05/10 رجوع به آگهی
6711295 مزایده 6 ردیف شامل :اجاره موتورخانه قدیم - اجاره قسمتی از فضای اداری - اجاره کارگاه - اجاره نمازخانه - اجاره اتاق استان سیستان و بلوچستان 1402/04/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8