مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اغذیه فروشی واقع در بیمارستان و کلینیک 1398/02/22 رجوع به آگهی
اغذیه فروشی واقع در بیمارستان و کلینیک 1398/02/21 رجوع به آگهی
اغذیه فروشی واقع در بیمارستان و کلینیک 1397/11/04 رجوع به آگهی
اغذیه فروشی 1397/11/03 رجوع به آگهی
اغذیه فروشی واقع در بیمارستان و کلینیک 1397/10/05 رجوع به آگهی
اغذیه فروشی 1397/10/04 رجوع به آگهی
اجاره بوفه واقع در بیمارستان و کلینیک 1397/08/28 رجوع به آگهی
اجاره بوفه واقع در بیمارستان و کلینیک 1397/08/27 رجوع به آگهی
اجاره دو باب بوفه واقع در بیمارستان و کلینیک بیمارستان 1396/06/27 1396/07/02
اجاره دو باب بوفه واقع در بیمارستان و کلینیک بیمارستان 1396/06/26 1396/07/02
صفحه 1 از 3