مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره قسمتی از فضای باجه های مرکزی و نواحی پستی 1399/06/03 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از فضای باجه های مرکزی و نواحی پستی 1399/05/20 رجوع به آگهی
اجاره دفاتر پستی 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/09/11 رجوع به آگهی
اجاره سه دفتر پستی 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش باطری و قاب مهتابی و کابینت فلزی 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش مقدار 70/50 سهم مشاع 960 سهم ششدانگ به مساحت 268 مترمربع به صورت 8 طبقه سازه ای زیرزمین به صورر... 1398/07/11 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از فضای باجه های اداره مرکزی و نواحی پستی 1398/05/08 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از فضای باجه های اداره مرکزی و نواحی پستی 1398/03/13 1398/03/23
اجاره تعدادی از اماکن پستی 1397/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2