کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151620 مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری الیگودرز (مرحله تجدید) استان لرستان 1403/04/07 1403/04/14
8115556 مزایده سه ردیف شامل: 1. اجاره قسمتی از محوطه پارک استان لرستان 1403/03/29 1403/04/03
8115538 مزایده سه ردیف شامل: اجاره قسمتی از محوطه پارک جهت تجهیز و نصب وسایل بازی استان لرستان 1403/03/29 1403/04/03
8105429 مزایده اجاره بازارهای هفتگی شهرداری الیگودرز استان لرستان 1403/03/26 1403/04/02
8102869 مزایده اجاره بازارهای هفتگی استان لرستان 1403/03/26 1403/04/02
8098929 مزایده ساماندهی و تجهیز قسمتی از پارک ها استان لرستان 1403/03/24 1403/04/03
8098423 مزایده ساماندهی و تجهیز قسمتی از پارک های شهروند، خلیج فارس و پارک شهر-اجاره بخشی از محوطه پارک شهر استان لرستان 1403/03/24 1403/04/03
8098408 مزایده ساماندهی و تجهیز قسمتی از پارک های شهروند، خلیج فارس و پارک شهر استان لرستان 1403/03/24 1403/04/03
8094805 مزایده سه ردیف شامل: اجاره قسمتی از محوطه پارک جهت تجهیز و نصب وسایل بازی استان لرستان 1403/03/23 1403/04/03
8025205 مزایده اجاره بازارهای هفتگی استان لرستان 1403/03/06 1403/03/12
8015061 مزایده اجاره جایگاه cng استان مرکزی 1403/03/03 1403/03/17
7989805 مزایده اجاره بازارهای هفتگی شهرداری الیگودرز استان لرستان 1403/02/30 1403/03/12
7986012 مزایده واگذاری اجاره بازارهای هفتگی استان لرستان 1403/02/29 1403/03/12
7816510 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 258 مترمربع استان لرستان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7815722 مزایده فروش یک قطعه زمین استان لرستان 1403/01/19 1403/01/26
7762936 مزایده اجاره مجموعه پارک خانواده استان لرستان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7762935 مزایده اجاره کارواش استان لرستان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7762860 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 258 استان لرستان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7760221 مزایده اجاره پارک خانواده بصورت کامل استان لرستان 1402/12/17 1402/12/26
7760106 مزایده فروش یک قطعه از اراضی و املاک شهردارری استان لرستان 1402/12/17 1402/12/26
صفحه 1 از 12