مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد ۵ قطعه از اراضی و املاک 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1400/07/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵ قطعه از اراضی و املاک (زمین با کاربری مسکونی و موقعیت تجاری) 1400/07/26 رجوع به آگهی
مزایده - یک دستگاه زباله کش ایسوزو از ماشین آلات شهرداری- - یک دستگاه کامیون کمپرسی ایسوزو از ماشین آلات شهرداری- - یک دستگاه کامیون کمپرسی رنو از ماشین آلات شهرداری و... 1400/05/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 دستگاه از ماشین آلات 1400/05/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 دستگاه از ماشین آلات شهرداری 1400/05/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه از ماشین آلات 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات 1400/04/08 1400/04/19
مزایده فروش 9 دستگاه از ماشین آلات 1400/03/24 1400/04/01
مزایده فروش یک دستگاه ماشین آلات کامیون کمپرسی رنو 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 9 دستگاه از ماشین آلات شهرداری 1400/03/19 1400/04/01
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه از اراضی و املاک شهرداری (زمین و مغازه تجاری) 1400/02/21 1400/03/01
مزایده فروش از اراضی و املاک(زمین و مغازه تجاری) 1400/02/09 1400/02/16
مزایده واگذاری زمین مسکونی ـ مغازه تجاری 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه از اراضی و املاک (زمین و مغازه تجاری) 1400/02/02 1400/02/16
مزایده فروش ۱۵ قطعه از اراضی و املاک شهرداری (زمین و مغازه تجاری) 1399/12/16 1399/12/25
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی - مغازه با کاربری تجاری 1399/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه آگهی فروش ۱۵ قطعه از اراضی و املاک (زمین و مغازه تجاری) - 1399/12/10 1399/12/25
مزایده زمین مسکونی 1399/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6