مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری محل پارکینگ موتور سیکلت - واگذاری خدمات حمل زباله مجموعه - واگذاری محل های مدرسه و ... 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل پارکینگ موتور سیکلت 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محلی جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه کشتی - محل های مدرسه - محل غرفه 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محلی جهت فروش کتاب- محل باشگاه 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محلی جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه کشتی 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه سلامت 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه سلامت 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه سلامت 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه رز (گل فروشی سابق) 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه رز (گل فروشی سابق) 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرف باشگاه مکعب - واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه کافه کیوسک و ..... 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده - واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرف باشگاه مکعب و - واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرف کافه کیوسک و... 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محلی جهت بهره برداری از ۵ دستگاه اسنوموبیل 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محلی جهت بهره برداری از ۵ دستگاه اسنوموبیل 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه رز - واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرف باشگاه مکعب - واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه کافه کیوسک 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل غرفه ستاره (با کاربری فروش لوازم ورزشی) 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده محل جهت بهره برداری از دستگاه های اسنوموبیل - واگذاری یک ساله بهره برداری از محل فروشگاه - واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه کافی شاپ و... 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه ستاره (با کاربری فروش لوازم ورزشی) و .... 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه 1400/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9