کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8131033 مزایده 8 عنوان مزایده شامل : واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 6 - واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تنقلات - واگذاری یک ساله بهره برداری از باشگاه - واگذاری یک ساله بهره برداری از پارکینگ... استان تهران 1403/04/02 1403/04/10
8065626 مزایده واگذاری غرفه ها و مناقصه تامین نیروی انسانی استان تهران 1403/03/16 1403/03/27
8004494 مزایده مناقصه واگذاری نه ماه خدمات تامین نیروی انسانی - و مزایده واگذاری یک ساله بهره برداری از محل شبیه ساز سینما و غرف استان تهران 1403/02/31 1403/03/10
7954134 مزایده واگذاری 5 عنوان شامل واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 5 - واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مکعب 4 - واگذاری سه ساله بهره برداری از محل باشگاه پرش - واگذاری سه ساله بهره برداری از... استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7883764 مزایده واگذاری 3 ردیف مزایده و مناقصه شامل : 1- واگذاری سه ساله بهره برداری از محل باشگاه پرش 2 - واگذاری سه ساله بهره برداری از محل شهربازی شماره 3- واگذاری یک ساله سرویس ایاب و ذهاب پرسنل استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7807759 مزایده سه ردیف مزایده و یک ردیف مناقصه شامل:واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تراس- واگذاری یک ساله بهره برداری از محل شهربازی- واگذاری یک ساله سرویس ایاب و ذهاب پرسنل استان تهران 1403/01/16 رجوع به آگهی
7750951 مزایده واگذاری 3 عنوان شامل: - واگذاری یک ساله سرویس ایاب و ذهاب پرسنل - واگذاری سه ساله بهره برداری از محل غرفه - واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مطبوعات استان تهران 1402/12/15 رجوع به آگهی
7704237 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : واگذاری سه ساله بهره برداری از محل غرفه - واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مطبوعات - واگذاری یک ساله بهره برداری از محل شبیه ساز استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7650156 مزایده واگذاری یک ساله بهره برداری از محل شبیه ساز - یک ساله بهره برداری از غرفه کافه کتاب - سه ساله بهره برداری از محل اتاق وحشت-سه ساله بهره برداری از محل لیزر تک استان تهران 1402/11/18 رجوع به آگهی
7533507 مزایده واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه ها و محل ها استان تهران 1402/10/21 رجوع به آگهی
7438483 مزایده واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه ها استان تهران 1402/09/25 رجوع به آگهی
7386037 مزایده 16 عنوان مزایده شامل: واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه- واگذاری یک ساله بهره برداری از محل دوچرخه اسکی - واگذاری سه ساله بهره برداری از محل دستگاه جایر سوئینگ و ... استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7385513 مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از کافه - واگذاری یکساله بهره برداری از محل دوچرخه اسکی - واگذاری سه ساله بهره برداری از محل دستگاه جایر سوئینگ استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7285988 مزایده 13 عنوان مزایده شامل : واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه - واگذاری یکساله بهره برداری از باشگاه و ... استان تهران 1402/08/18 رجوع به آگهی
7213252 مزایده 5 ردیف مزایده شامل : 1 - واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه آسمان 2- واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه سیب ترش 3- واگذاری یکساله بهره برداری از باشگاه تیر و کمان 4 - واگذاری یکساله بهره بر... استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
7213149 مزایده 1- واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه آسمان (مزایده - نوبت اول) 2 - واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه سیب ترش مزایده - نوبت اول) - واگذاری یک ساله بهره برداری از باشگاه تیروکمان مزایده... استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
6891326 مزایده 6 ردیف مزایده شامل : واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه استان تهران 1402/05/19 رجوع به آگهی
6841386 مزایده 13 ردیف مزایده شامل واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تنقلات - واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه ذرت کبابی ۔ واگذاری یک ساله بهره برداری از رستوران و... استان تهران 1402/05/04 رجوع به آگهی
6766305 مزایده 16 ردیف مزایده شامل : 1-واگذاری یکساله بهره برداری از رستوران آبشار 2-واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه یاس 3- واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه چشم انداز 4- واگذاری یکساله بهره برداری از... استان تهران 1402/04/15 رجوع به آگهی
6663899 مزایده 1. فروش پژو 405 نقره ای 2. فروش لند کروز سفید 3. فروش وانت مزدا نقره ای و... استان تهران 1402/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11