مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سالن ورزشی چند منظوره 1399/02/01 رجوع به آگهی
خودرو وانت پیکاپ دوکابین 1398/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی چند منظوره 1398/10/10 رجوع به آگهی
- سواری روینز مشکی به شماره پلاک 725 الف 19- - وانت پیکان دوکابین بز به شماره پلاک 755 الف 19- - س... 1398/09/28 رجوع به آگهی
- واگذاری سالن ورزشی چندمنظوره ضلع شمالی مجموعه 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان 1398/09/16 رجوع به آگهی
جابجایی گردشگری و بازدیدکنندگان در مسیرهای دسترسی به کاخ 1398/09/16 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله یک باب مغازه 1398/07/30 رجوع به آگهی
ـ وانت مزدا دوکابین نقره ای ـ وانت پیکاپ دو کابین ـ وانت پیکان دو کابین بژ ـ سواری رونیز مشکی ـ سوار... 1398/07/30 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله یکباب مغازه - اجاره سه ساله دو قطعه زمین تنیس 1398/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3