کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7470773 مزایده فروش لوله واتصالات ولوازم تاسیسات حرارتی استان لرستان 1402/10/05 رجوع به آگهی
7411724 مزایده اجاره;کارگاه آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران استان لرستان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7399039 مزایده فروش لوله واتصالات ولوازم تاسیسات حرارتی استان لرستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398759 مزایده اجاره کارگاه آموزشی استان لرستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7390165 مزایده اجاره فضای پارکینگ مسقف در مجتمع رفاهی استان لرستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7390078 مزایده فروش لوله واتصالات ولوازم تاسیسات حرارتی استان لرستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7367534 مزایده لوله و اتصالات مراکز تاسیسات حرارتی استان لرستان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7358347 مزایده اجاره کارگاه آموزشی استان لرستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7262202 مزایده اجاره کارگاه آموزشی استان لرستان 1402/08/11 رجوع به آگهی
7216757 مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 803 مترمربع استان لرستان 1402/07/30 رجوع به آگهی
7216745 مزایده شش دانگ عرصه واعیان مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 1600 / مساحت اعیان : 382 استان لرستان 1402/07/30 رجوع به آگهی
7216742 مزایده زمین با کاربری : زراعی استان لرستان 1402/07/30 رجوع به آگهی
7216739 مزایده مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : آموزشی / مساحت عرصه : 1515 استان لرستان 1402/07/30 رجوع به آگهی
7187172 مزایده اجاره مغازه مجتمع رفاهی استان لرستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7185488 مزایده فروش املاک مازاد با کاربری کارگاهی- مسکونی - ساختمانی استان لرستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7088776 مزایده اجاره مغازه استان لرستان 1402/07/04 رجوع به آگهی
7040332 مزایده اجاره;کارگاه آموزشی استان لرستان 1402/06/21 رجوع به آگهی
6976831 مزایده اجاره مغازه مجتمع رفاهی استان لرستان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6919707 مزایده فروش املاک مازاد :کاربری کارگاهی / مسکونی / زمین جهت ساختمان استان لرستان 1402/05/26 رجوع به آگهی
6910358 مزایده تجدید اجاره رستوران استان لرستان 1402/05/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10