مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت ، لاک، حلب، کاغذ، کارتن و غیره) 1398/11/19 رجوع به آگهی
فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت، لاک، حلب، کاغذ، کارتن و غیره) 1398/11/17 1398/11/26
فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت، لاک، حلب، کاغذ، کارتن و غیره) 1398/10/03 رجوع به آگهی
ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت، لاک، حلب، کاغذ، کارتن و غیره) 1398/09/24 رجوع به آگهی
پروژه مشارکتی:دمنوش و نوشیدنیهای سنتی -پارکینگ طبقاتی و .... 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش چوب ـ 1398/05/10 رجوع به آگهی
فروش چوبهای حاصل از هرس درختان از نوع چنار، تبریزی و غیره 1398/05/03 1398/05/12
فروش چوبهای حاصل از هرس درختان 1397/10/15 رجوع به آگهی
فروش چوبهای حاصل از هرس درختان 1397/10/15 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9