مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ های عمومی 1401/02/09 1401/02/18
مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی 1401/02/06 1401/02/18
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ های عمومی 1401/02/05 1401/02/18
مزایده اجاره پارکینگهای عمومی 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی 1400/09/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ قطعه زمین 1400/01/18 1400/01/29
مزایده فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/12/02 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه جاروی مکانیکی 1399/12/02 1399/12/06
مزایده یک دستگاه جاروی مکانیکی 1399/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی مدل SYMPAJETR/L 1399/11/29 1399/12/06
مزایده فروش 8 قطعه زمین (کاربری مسکونی) 1399/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی 1399/11/02 1399/10/30
مزایده فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی 1399/10/21 1399/11/12
مزایده فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی 1399/10/20 1399/10/30
مزایده فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت ، لاک، حلب، کاغذ، کارتن و غیره) 1398/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت، لاک، حلب، کاغذ، کارتن و غیره) 1398/11/17 1398/11/26
صفحه 1 از 6