کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7759871 مزایده واگذاری فضای تبلیغات شهری استان گیلان 1402/12/17 1402/12/24
7751989 مزایده واگذاری فضای تبلیغات شهری استان گیلان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7747685 مزایده واگذاری 3 نقطه فضای تبلیغاتی به مساحت 68 م م استان گیلان 1402/12/14 1402/12/24
7632764 مزایده اجاره (3) نقطه از فضای تبلیغات شهری استان مازندران 1402/11/15 1402/11/16
7600025 مزایده واگذاری فضای تبلیغات شهری استان گیلان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7594348 مزایده واگذاری (3) نقطه از فضای تبلیغات شهری استان مازندران 1402/11/08 1402/11/16
7357486 مزایده فروش ضایعات خشک بازیافتی استان گیلان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7352656 مزایده فروش ضایعات خشک بازیافتی شامل : کارتن ، پت ، پلاستیک ، شیشه ، قوطی حلب و سایر فلزات استان مازندران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7294520 مزایده اجاره پارکینگهای عمومی استان گیلان 1402/08/21 1402/08/22
7275252 مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگهای عمومی استان گیلان 1402/08/15 1402/08/22
7274941 مزایده اجاره پارکینگ های عمومی استان گیلان 1402/08/15 رجوع به آگهی
6978619 مزایده ضایعات خشک بازیافتی استان گیلان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6972427 مزایده فروش ضایعات خشک بازیافتی شامل : کارتن ، پت ، پلاستیک ، شیشه ، قوطی حلب و سایر استان مازندران 1402/06/07 رجوع به آگهی
6969907 مزایده اجاره پارکینگهای عمومی در سه نقطه از سطح شهر استان مازندران 1402/06/06 1402/06/09
6939885 مزایده اجاره پارکینگهای عمومی استان گیلان 1402/06/01 1402/06/09
6939836 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی تلویزیون شهری استان گیلان 1402/06/01 1402/06/09
6937265 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی تلویزیون شهری استان گیلان 1402/05/31 رجوع به آگهی
6937263 مزایده اجاره پارکینگهای عمومی استان گیلان 1402/05/31 رجوع به آگهی
6803634 مزایده اجاره پارکینگ های عمومی استان مازندران 1402/04/25 رجوع به آگهی
6790090 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی (تلویزیون شهری ) استان گیلان 1402/04/21 1402/04/27
صفحه 1 از 9