مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات حمل اموات 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجرای امور تفکیک پسماند خشک قابل بازیافت از کلیه مبادی شهر و واگذاری امتیاز تملک پسماند خشک قابل باز... 1399/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه جهت گل فروشی و خواربارفروشی و ... بصورت اجاره 1399/02/03 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از معابر و مخازن شهر - امتیاز جمع آوری و تملک پسما... 1398/11/19 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از معابر و مخازن شهر -- امتیاز جمع آوری و تملک پسم... 1398/10/23 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از معابر و مخازن شهر -- امتیاز جمع آوری و تملک پسم... 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و تملک پسماند خشک قابل بازیافت از مبادی تولید درب منازل 1398/10/10 1398/10/19
واگذاری جمع آوری و تملک پسماند خشک قابل بازیافت از مبادی تولید درب منازل 1398/10/04 1398/10/19
امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک از کلیه مبادی تولید در سطح مناطق 1397/03/22 1397/03/31
واگذاری جمع­ آوری و تملک پسماندهای خشک ازکلیه مبادی تولید 1397/03/22 1397/03/31
صفحه 1 از 3