مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری صنعتی 1399/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری زمین های کارگاهی در شهرک های صنعتی 1399/05/19 1399/06/10
واگذاری زمین های کارگاهی در شهرک های صنعتی 1399/05/16 1399/06/10
واگذاری زمین صنعتی ـ زمین و مستحدثات ـ زمین خدماتی 1398/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری زمین های کارگاهی در شهرک های صنعتی 1398/12/05 1398/12/19
واگذاری زمین های کارگاهی در شهرک های صنعتی 1398/12/04 1398/12/19
واگذاری زمین های کارگاهی در شهرکهای صنعتی کارگاهی -و زمین خدماتی و زمین صنعتی در شهرک صنعتی 1398/07/29 1398/08/20
واگذاری زمین های کارگاهی در شهرکهای صنعتی کارگاهی 1398/07/28 1398/08/20
- پلاک ثبتی 78 - زمین و مستحدثات - کاربری صنعتی - پلاک ثبتی 67 - زمین - کاربری صنعتی - پلاک ثبتی 6... 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری زمین های کارگاهی 1398/06/02 1398/06/11
صفحه 1 از 5