کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7669509 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/25 1402/11/25
7649235 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/18 1402/11/25
7464597 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/10/03 1402/10/06
7445460 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/09/27 1402/10/06
7191923 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/07/22 1402/07/22
7158584 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/07/15 1402/07/22
6961358 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از جمله چوب هیزمی ، سطل 20 لیتری حلبی، لاستیک ماشین ، آهن آلات ، سبدهای پلاستیکی استان اصفهان 1402/06/05 1402/06/05
6957055 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/06/04 1402/06/04
6931449 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از جمله چوب هیزمی ، سطل 20 لیتری حلبی، لاستیک ماشین ، آهن آلات ، سبدهای پلاستیکی استان اصفهان 1402/05/30 1402/06/05
6916635 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از جمله چوب هیزمی ، سطل 20 لیتری حلبی، لاستیک ماشین ، آهن آلات ، سبدهای پلاستیکی استان اصفهان 1402/05/25 1402/05/26
6889420 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از جمله چوب هیزمی، سطل 20 لیتری حلبی، لاستیک ماشین، آهن آلات، سبدهای پلاستیکی استان اصفهان 1402/05/18 1402/05/26
6865898 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/05/14 1402/05/15
6840048 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/05/04 1402/05/15
6436319 مزایده اجاره 9 قطعه از املاک و مستغلات استان اصفهان 1402/01/22 1402/02/04
6411641 مزایده اجاره 9 قطعه از املاک و مستغلات استان اصفهان 1402/01/15 1402/01/24
6363184 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/12/14 1401/12/23
6340369 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/12/08 1401/12/23
6247734 مزایده اجاره 15 قطعه از املاک و مستغلات استان اصفهان 1401/11/16 1401/11/17
6225464 مزایده فروش 15 قطعه از املاک و مستغلات استان اصفهان 1401/11/09 1401/11/17
6220537 مزایده فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/11/08 1401/11/18
صفحه 1 از 7