کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8183944 مزایده فروش اطاق کامیون کمپرسی نارنجی رنگ 1924 دارای جک استان قزوین 1403/04/14 رجوع به آگهی
8178071 مزایده اطاق کمپرسی نارنجی رنگ دارای جک استان قزوین 1403/04/13 رجوع به آگهی
8150564 مزایده فروش اطاق کامیون کمپرسی نارنجی رنگ 1924 دارای جک استان قزوین 1403/04/06 رجوع به آگهی
8055676 مزایده فروش اتاق مکانیزه زباله 6 تن - اطاق مکانیزه زباله 6 تن استان قزوین 1403/03/13 1403/03/20
8052110 مزایده فروش اطاق مکانیزه زباله 6 تن استان قزوین 1403/03/12 1403/03/20
8025187 مزایده مکانیزه زباله 6 تن استان قزوین 1403/03/06 1403/03/20
7838744 مزایده کامیون کمپرسی استان اردبیل 1403/01/27 1403/02/09
7837115 مزایده اطاق کمپرسی نارنجی رنگ 1924 دارای جک استان قزوین 1403/01/27 رجوع به آگهی
7825741 مزایده فروش اطاق کامیون کمپرسی استان قزوین 1403/01/21 1403/02/09
7510993 مزایده اطاق کمپرسی ظرفیت 19 تن رنگ نارنجی دارای جک استان قزوین 1402/10/16 رجوع به آگهی
7510984 مزایده فروش اطاق کامیون کمپرسی استان قزوین 1402/10/16 1402/10/28
7510301 مزایده فروش اطاق کامیون کمپرسی استان قزوین 1402/10/16 1402/10/28
7488316 مزایده فروش اطاق کامیون کمپرسی استان قزوین 1402/10/10 1402/10/28
6533567 مزایده فروش ضایعات سطل های فلزی با ورق گالوانیزه بلا استفاده خود استان قزوین 1402/02/20 1402/02/27
6523006 مزایده فروش ضایعات سطل های زباله با ورق گالوانیزه استان قزوین 1402/02/18 رجوع به آگهی
6503789 مزایده ضایعات سطل های فلزی با ورق گالوانیزه بلا استفاده خود استان قزوین 1402/02/13 1402/02/27
6412146 مزایده ضایعات سطل های زباله با ورق گالوانیزه استان قزوین 1402/01/15 رجوع به آگهی
5709148 مزایده فروش سطل زباله با ورق گالوانیزه استان قزوین 1401/06/28 رجوع به آگهی
5709061 مزایده فروش ضایعات سطل های فلزی - فروش یک قطعه زمین با کاربری باغات استان تهران، استان قزوین 1401/06/28 1401/07/07
5708229 مزایده فروش زمین کاربری زراعی استان قزوین 1401/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5