کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7382757 مزایده آهن آلات سالن های مرغداری تل استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/08 رجوع به آگهی
7244163 مزایده فروش دو باب خانه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/07 1402/08/10
7239477 مزایده فروش دو باب خانه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/06 1402/08/10
7236338 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 968/41 استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/04 رجوع به آگهی
7231983 مزایده فروش آهن آلات، ضایعات و لوازم اداری اسقاطی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/03 1402/08/06
7226425 مزایده فروش آهن آلات، ضایعات و لوازم اداری اسقاطی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/02 1402/08/06
7190003 مزایده آهن آلات ، ضایعات ، لوازم اداری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/22 رجوع به آگهی
7140594 مزایده زمین و مستحدثات با کاربری : مسکونی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/12 رجوع به آگهی
7056927 مزایده فروش آهن آلات و ضایعات و لوازم اسقاطی اداری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/28 رجوع به آگهی
7045597 مزایده 8 عنوان شامل : کمد mdf - صندلی محصلی - صندلی چوبی - کانتینر آلومینیومی یا شاسی تیر آهن - آبسردکن - پتو - تشک - تخت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/22 رجوع به آگهی
7037287 مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 968.41 مترمربع - زمین و مستحدثات مسکونی مساحت عرصه 1088.48 مترمربع و.. استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/20 رجوع به آگهی
6701518 مزایده فروش تعداد 2 باب خانه دولتی تحت مالکیت خود استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/01 1402/04/04
6693883 مزایده واگذاری: - زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 968/41 / مساحت اعیان : 150 / سطح کل زمین : 968/41 مترمربع - ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 1898/827 / مساحت اعیان... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/30 رجوع به آگهی
6341395 مزایده مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : تجاری استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/12/08 رجوع به آگهی
6328225 مزایده تعداد یک باب خانه دولتی متعلق به خود تحت پلاک 635/62 شامل شش دانگ عرصه و اعیان خانه به مساحت عرصه 243/6 متر مربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/12/06 1401/12/07
6072732 مزایده فروش زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 23786.41 / مساحت اعیان : 685 مترمربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/10/01 رجوع به آگهی
5906105 مزایده فروش تعداد 6 باب خانه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/08/11 1401/08/12
5897196 مزایده فروش تعداد 6 باب خانه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/08/09 1401/08/12
5724316 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/07/04 رجوع به آگهی
5723367 مزایده فروش تعداد 6 باب خانه سازمانی تحت مالکیت خود استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/07/04 1401/07/09
صفحه 1 از 4