مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد خود 1399/06/29 رجوع به آگهی
اجاره مرکز بتن 1399/05/13 رجوع به آگهی
اجاره ماهیانه یک باب ساختمان با کاربری صنعتی به مساحت عرصه 18000 مترمربع به انضمام2500 مترمربع سوله... 1399/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان با کاربری صنعتی به مساحت عرصه 18.000 مترمربع به انضمام 2500 مترمربع سوله مسقف... 1399/04/07 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب سوله به مساحت 3000 مترمربع به همراه محوطه ساختمان به مساحت 18000 مترمربع و ساختمان اد... 1399/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب سوله به مساحت 3000 مترمربع به همراه محوطه ساختمان به مساحت 18000 مترمربع و ساختمان اد... 1399/02/16 رجوع به آگهی
اجاره مرکز تولید بتن این سازمان 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش خودروی سواری و وانت مزدا و وانت نیسان و... 1396/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب سوله به همراه ساختمان اداری و سرایداری به صورت اجاره 1396/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب سوله به همراه ساختمان اداری و سرایداری به صورت اجاره 1396/06/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3