مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع خود اشتغالی 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع خود اشتغالی 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره کارگاه اشتغال سابق 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارگاه آموزشی ساختمان چوبی 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره زمین شالیزار 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع خود اشتغالی 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان مهمانسرا 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره مجتمع خود اشتغالی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع خود اشتغالی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره انبار مرکز 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع خود اشتغالی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع خود اشتغالی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله با کاربری ورزشی - زمین و سوله با کاربری مسکونی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره زمین و سوله 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره ساختمان مهمانسرا 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن گلخانه 1400/11/12 1400/12/03
مزایده واگذاری به صورت اجاره مجتمع خود اشتغالی ویرمونی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 ملک مازاد خود 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله با کاربری ورزشی 1400/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8