کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8063417 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان/اجاره بوفه مرکز فومن استان گیلان 1403/03/16 1403/03/27
8063415 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان استان گیلان 1403/03/16 1403/03/27
7856260 مزایده اجاره مرکز استان گیلان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7813755 مزایده زمین و سوله با کاربری مسکونی استان گیلان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7812548 مزایده فروش 3 راس دام زنده مرکزآموزش فنی و حرفه ای کشاورزی استان گیلان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7800663 مزایده اجاره واگذاری 10 ردیف از اماکن مختلف استان گیلان 1403/01/11 رجوع به آگهی
7737235 مزایده فروش سه راس دام زنده استان گیلان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7596914 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف استان گیلان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7559754 مزایده اجاره مجتمع خود اشتغالی استان گیلان 1402/10/28 رجوع به آگهی
7538890 مزایده اجاره یک واحد انباری خوابگاه استان گیلان 1402/10/23 رجوع به آگهی
7358344 مزایده اجاره گلخانه رودسر و زمین حدود 500 متر- اجاره فضای مازاد 130 متری- اجاره فضای مازاد بوفه مرکز - اجاره واگذاری مجتمع - کارگاه اتومکانیک -کارگاه جوشکاری - اجاره فضای مازاد سالن مرکز استان گیلان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7277225 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف استان گیلان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7205553 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف اداره کل شامل اجاره واگذاری مجتمع - اجاره مهمانسرا - اجاره بوفه و ... استان گیلان 1402/07/25 رجوع به آگهی
7159885 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان 1402/07/16 رجوع به آگهی
7056978 مزایده اجاره واگذاری دانشگاه علمی کاربردی سابق - اجاره واگذاری مجتمع خود اشتغالی گوراب - اجاره واگذاری مهمانسرای - اجاره واگذاری مجتمع خود اشتغالی ویرمونی - کارگاه برق مرکز - اجاره بوفه سابق مرکز... استان گیلان 1402/06/28 رجوع به آگهی
6966973 مزایده 9 ردیف مزایده شامل : اجاره کارگاه تاسیسات ماسال- اجاره واگذاری مجتمع - اجاره واگذاری فضای 80 متری - اجاره واگذاری مجتمع - اجاره سوله مرکز - اجاره فضای مازاد - دو باب اتاق مازاد - استان گیلان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6750034 مزایده واگذاری تعدادی از اماکن آموزشی مازاد خود را به صورت اجاره استان گیلان 1402/04/12 رجوع به آگهی
6744170 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف استان گیلان 1402/04/10 رجوع به آگهی
6568784 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان استان گیلان 1402/02/31 رجوع به آگهی
6534948 مزایده اجاره واگذاری اماکن مختلف استان گیلان 1402/02/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10