کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8125361 مزایده تجدید مزایده مرحله دوم اجاره و بهره برداری از فضای پارکینگ خودرو ایستگاه استان لرستان 1403/03/31 1403/04/07
8056410 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه فروش مواد غذایی ایستگاه بیشه استان لرستان 1403/03/13 1403/03/20
8056316 مزایده تجدید مزایده اجاره و بهره برداری از فضای پارکینگ خودرو ایستگاه دورود استان لرستان 1403/03/13 1403/03/20
7982788 مزایده اجاره و بهره برداری از فضای پارکینگ خودرو ایستگاه دورود استان لرستان 1403/02/29 1403/03/03
7982782 مزایده اجاره غرفه فروش مواد غذایی ایستگاه بیشه استان لرستان 1403/02/29 1403/03/03
7956129 مزایده اجاره استخر بصورت یک سانس در هفته استان لرستان 1403/02/22 1403/02/25
7870192 مزایده اجاره غرفه مواد غذایی استان لرستان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7820681 مزایده اجاره سالن ورزشی استان لرستان 1403/01/20 1403/01/28
7812529 مزایده اجاره سالن فوتسال استان لرستان 1403/01/18 1403/01/26
7806433 مزایده اجاره سالن ورزشی استان لرستان 1403/01/15 1403/01/20
7797065 مزایده اجاره غرفه مواد غذایی استان لرستان 1403/01/08 رجوع به آگهی
7757712 مزایده اجاره غرفه مواد غذایی ایستگاه استان لرستان 1402/12/16 1403/01/06
7394986 مزایده اجاره دو ردیف باجه بلیط فروشی استان لرستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7360196 مزایده اجاره زمین گلخانه و نمایشگاه گل وگیاه استان لرستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7307233 مزایده اجاره غرفه مواد غذایی استان لرستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7265437 مزایده اجاره زمین گلخانه و نمایشگاه گل وگیاه ایستگاه استان لرستان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7245942 مزایده اجاره غرفه مواد غذایی استان لرستان 1402/08/07 رجوع به آگهی
6923111 مزایده اجاره باجه یلیط فروشی ایستگاه استان لرستان 1402/05/28 رجوع به آگهی
6911065 مزایده اجاره پارکینگ ایستگاه استان لرستان 1402/05/24 رجوع به آگهی
6888541 مزایده اجاره پارکینگ استان لرستان 1402/05/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3