مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش کله چراغ خیابان به تعداد 100 عدد 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعداد یک واحد تجاری 12 متری 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین به مساحت 426.75 مترمربع 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده دو قطعه زمین زراعی به مساحت 10000 و 8634 1400/11/16 1400/11/28
مزایده فروش کله چراغ خیابانی 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده تعداد یک واحد تجاری 12 مترمربع 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده زمین عرصه 426.75 1400/11/12 1400/11/30
مزایده واگذاری یک عدد سیلوی سیمان فله 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات آهن آلات المان قبلی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری اداری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری اداری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده سیلوی سیمان فله 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب درخت کاج تقریبا 6 تن و چوب درختان چنار 2 تن 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده ۱۵۰۰ کیلوگرم ضایعات آهن 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی - عرصه ۸۶۵.۵۶ 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده یک عدد سیلوی سیمان فله 1400/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13