مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره تعداد دو باب مغازه تجاری 1399/04/15 رجوع به آگهی
تعداد دو باب مغازه تجاری 1399/04/08 رجوع به آگهی
اجاره تعداد دو باب مغازه تجاری 1399/03/21 رجوع به آگهی
اجاره تعداد دو باب مغازه تجاری 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو واحد مغازه تجاری 1399/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه 1399/02/28 رجوع به آگهی
واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/02/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو واحد مغازه تجاری 1399/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه 1399/02/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19