مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استند های تبلیغاتی سطح شهر 1399/05/04 1399/05/12
واگذاری و بهره برداری پل های هوایی سطح شهر 1399/05/04 1399/05/12
واگذاری پل های هوایی سطح شهر 1399/04/28 1399/05/12
فروش تعداد 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/08 1398/11/13
فروش تعداد 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/01 1398/11/13
فروش تعداد 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/10/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/04/22 1398/04/26
فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/04/15 1398/04/26
فروش تعداد یک دستگاه آپارتمان و 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/12/27 1398/01/21
صفحه 1 از 3