مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره واحد های تجاری و فروش یک قطعه زمین 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد های تجاری 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/10 1400/12/15
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/12/04 1400/12/18
مزایده دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/11/09 1400/11/21
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/11/06 1400/11/21
مزایده اجاره املاک شهرداری- اجاره ۴ واحد مغازه ی بازار 1400/09/09 1400/09/14
مزایده واگذاری کلیه امورات آرامستان 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و 6 واحد مغازه تجاری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 6 واحد مغازه ی بازار زعفران 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک شهرداری 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/07/07 1400/07/21
مزایده واگذاری کلیه امور آرامستان به بخش خصوصی 1400/07/07 1400/07/21
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/06/31 1400/07/21
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/06/03 1400/06/15
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/05/24 1400/06/15
مزایده تجدید مزایده مستغلات شهرداری 1400/05/09 1400/05/26
صفحه 1 از 6