کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8018618 مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/05 رجوع به آگهی
7970575 مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1403/02/25 رجوع به آگهی
7490632 مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری استان خراسان جنوبی 1402/10/11 رجوع به آگهی
6735518 مزایده اجاره غرفه های استان خراسان جنوبی 1402/04/07 رجوع به آگهی
6697171 مزایده اجاره غرفه استان خراسان جنوبی 1402/03/31 رجوع به آگهی
6544689 مزایده اجاره محل پایانه استان خراسان جنوبی 1402/02/24 رجوع به آگهی
6517378 مزایده اجاره محل پایانه استان خراسان جنوبی 1402/02/17 رجوع به آگهی
6443669 مزایده اجاره محل پایانه استان خراسان جنوبی 1402/01/26 رجوع به آگهی
6418765 مزایده اجاره محل پایانه استان خراسان رضوی 1402/01/17 رجوع به آگهی
5890854 مزایده اجاره املاک - دو باب مغازه تجاری استان خراسان جنوبی 1401/08/07 رجوع به آگهی
5724046 مزایده زمین استان خراسان جنوبی 1401/07/04 1401/07/24
5555387 مزایده اجاره املاک استان خراسان جنوبی 1401/05/12 رجوع به آگهی
5513544 مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون مدل 1395 استان خراسان رضوی 1401/05/03 1401/05/01
5493568 مزایده فروش ماشین فوتون استان خراسان جنوبی 1401/04/26 رجوع به آگهی
5490942 مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون مدل 1395 استان خراسان رضوی 1401/04/26 1401/05/01
5383343 مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون استان خراسان جنوبی 1401/03/31 1401/04/16
5357743 مزایده فروش ماشین فوتون مدل 1395 با کاربری زباله کش و قابل تغییر کاربری فلزی استان خراسان جنوبی 1401/03/25 رجوع به آگهی
5338240 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان جنوبی 1401/03/23 1401/04/06
5112246 مزایده اجاره واحد های تجاری و فروش یک قطعه زمین استان خراسان جنوبی 1401/02/03 رجوع به آگهی
5038451 مزایده اجاره واحدهای تجاری استان خراسان جنوبی 1401/01/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7