مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش پسماندهای خشک 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاههای اطلاع رسانی و تبادل مواد بازیافتی به میزان تقریبی 200 تن در ماه به مدت 1 سال شمسی 1401/02/09 1401/02/22
مزایده فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده 1401/02/08 1401/02/22
مزایده فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده 1400/12/11 1400/12/19
مزایده فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاههای اطلاع رسانی و تبادل مواد بازیافتی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات بهره برداری از دو خط سورتینگ (پردازش) پسماند 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات بهره برداری از دو خط سورتینگ (پردازش) پسماند شامل جمع آوری اقلام قابل بازیافت، فروش اقلام بازیافتی، حفاظت، تعمیرات و نگهداری با ورودی تقریبی 600 تن پسماند روزانه 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاههای اطلاع رسانی و تبادل مواد بازیافتی منطقه به میزان تقریبی ۲۰۰ تن 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده همکاری در زمینه تدوین استانداردهای ملی در زمینه جمع آوری و حمل و نقل پسماند 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده عملیات واگذاری بهره برداری از دو خط سورتینگ (پردازش) پسماند را شامل جمع آوری 1400/11/14 1400/11/21
مزایده واگذاری عملیات بهره برداری از دو خط سورتینگ (پردازش) پسماند شامل جمع آوری اقلام قابل بازیافت، فروش اقلام بازیافتی، حفاظت، تعمیرات و نگهداری با ورودی تقریبی 600 تن پسماند روزانه 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده عملیات راهبری و بهره برداری از دو خط سورتینگ (پردازش) پسماند 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده عملیات راهبری و بهره برداری از دو خط سورتینگ (پردازش) پسماند شامل جمع آوری اقلام قابل بازیافت، فروش اقلام بازیافتی، حفاظت، تعمیرات و نگهداری 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از 4 دستگاه باسکول 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده حراج انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی منطقه 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاههای اطلاع رسانی 1400/08/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زیتون روغنی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاههای اطلاع رسانی و تبادل مواد بازیافتی مناطق 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده عملیات راهبری و بهره برداری از دو خط سورتینگ (پردازش) پسماند 1400/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12