کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7785855 مزایده جمع آوری حق پارکینگ و عواید استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7678376 مزایده جمع آوری حق پارکینگ خودروهای دوشنبه بازار و عواید دست فروشان بازارهای هفتگی دوشنبه و چهارشنبه استان آذربایجان شرقی 1402/11/29 1402/12/10
7665371 مزایده اجاره جمع آوری حق پارکینگ و عواید استان آذربایجان شرقی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7512909 مزایده اجاره دوشنبه و چهارشنبه بازار شهر استان آذربایجان شرقی 1402/10/17 رجوع به آگهی
7106725 مزایده فروش میلگرد استان آذربایجان شرقی 1402/07/08 رجوع به آگهی
7088575 مزایده فروش تعدادی از املاک استان آذربایجان شرقی 1402/07/04 1402/07/15
7064334 مزایده فروش تعدادی زمین مسکونی / ساختمان و مغازه تجاری ، مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/06/29 رجوع به آگهی
6910427 مزایده فروش تعدادی زمین مسکونی - ساختمان مسکونی - ساختمان و مغازه تجاری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/05/24 رجوع به آگهی
6334269 مزایده اجاره یک باب سالن انباری به متراژ تقریبی 290 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/12/07 رجوع به آگهی
6305427 مزایده واگذاری به اجاره یکساله انباری جنب قطعات بتنی استان آذربایجان شرقی 1401/11/30 رجوع به آگهی
6302171 مزایده واگذاری اجاره یک باب سالن انباری استان آذربایجان شرقی 1401/11/30 رجوع به آگهی
6119613 مزایده جمع آوری حق پارکینگ خوردوهای دوشنبه بازار و عواید دست فروشان استان آذربایجان شرقی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6100080 مزایده اجاره جمع آوری حق پارکینگ استان آذربایجان شرقی 1401/10/11 رجوع به آگهی
6097522 مزایده جمع اوری حق پارکینگ خودروهای دوشنبه بازار و عواید دست فروشان استان آذربایجان شرقی 1401/10/11 1401/10/17
5862325 مزایده فروش تعداد از املاک کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1401/08/04 1401/08/04
5815114 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی - زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/07/28 رجوع به آگهی
5811435 مزایده مسکونی متراژ 148 مترمربع - مسکونی متراژ 154 مترمربع - مسکونی متراژ 112.8 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/07/27 1401/08/16
5662744 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 180 استان آذربایجان شرقی 1401/06/15 رجوع به آگهی
5392984 مزایده فروش میلگرد مازاد استان آذربایجان شرقی 1401/04/04 رجوع به آگهی
4730842 مزایده تعدادی از املاک استان آذربایجان شرقی 1400/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5