کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8185345 مزایده اجاره یک واحد نانوایی سنگکی استان مرکزی 1403/04/16 1403/04/17
8179155 مزایده تجدید اجاره نانوایی سنگک شهرداری استان مرکزی 1403/04/13 1403/04/17
8117192 مزایده فروش یک قطعه باغ استان مرکزی 1403/03/29 رجوع به آگهی
8116030 مزایده فروش دو قطعه زمین استان مرکزی 1403/03/29 1403/03/26
8116009 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری استان مرکزی 1403/03/29 1403/03/26
8082484 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری استان مرکزی 1403/03/21 1403/03/26
8082414 مزایده فروش یک قطعه باغ استان مرکزی 1403/03/21 1403/03/26
8082387 مزایده فروش دو قطعه زمین استان مرکزی 1403/03/21 1403/03/26
8076206 مزایده تجدید مزایده فروش قطعه زمین واقع در صنوف مزاحم استان مرکزی 1403/03/20 1403/03/26
8075945 مزایده تجدید مزایده فروش قطعه زمین واقع در صنوف مزاحم:نوع مال : زمین کاربری مال : زراعی مساحت عرصه مال : 674/56 استان مرکزی 1403/03/20 1403/03/26
8075902 مزایده فروش یک زمین تجاری واقع در خیابان جمهوری استان مرکزی 1403/03/20 1403/03/26
8075875 مزایده فروش یک قطعه باغ واقع در انتهای بلوار شهدا به مساحت 1795/85متر استان مرکزی 1403/03/20 1403/03/26
7980576 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری تحت پلاک ثبتی 1803/13 استان مرکزی 1403/02/27 1403/02/27
7980573 مزایده اجاره یک واحد نانوایی سنگکی استان مرکزی 1403/02/27 1403/02/29
7975587 مزایده تجدید اجاره یک باب نانوایی سنگک استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/29
7960485 مزایده فروش یک قطعه زمین استان مرکزی 1403/02/23 1403/02/18
7950176 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری استان مرکزی 1403/02/20 1403/02/27
7947221 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در خیابان جمهوری استان مرکزی 1403/02/19 1403/02/27
7926505 مزایده اجاره یک باب نانوایی سنگکی استان مرکزی 1403/02/17 1403/02/11
7920968 مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/145 واقع در صنوف مزاحم استان مرکزی 1403/02/16 1403/02/18
صفحه 1 از 18