کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7606866 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7435578 مزایده تجهیزات و اثاثه اداری اسقاطی استان گیلان 1402/09/23 رجوع به آگهی
7364441 مزایده فروش اموال اسقاطی استان گیلان 1402/09/02 رجوع به آگهی
6663379 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی مازاد خود استان گیلان 1402/03/25 1402/03/28
6644042 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی استان گیلان 1402/03/21 1402/03/28
6637747 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان گیلان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6539678 مزایده ساختمان با کاربری : مسکونی استان گیلان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6354421 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1401/12/11 رجوع به آگهی
5723505 مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی استان گیلان، استان تهران 1401/07/04 رجوع به آگهی
5710813 مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی استان گیلان 1401/06/29 رجوع به آگهی
5687932 مزایده ساختمان / مساحت عرصه : 228.88 / مساحت اعیان : 290 استان گیلان 1401/06/23 رجوع به آگهی
4789707 مزایده فروش آهن آلات استان گیلان 1400/11/10 رجوع به آگهی
4724166 مزایده ساختمان مسکونی - مساحت عرصه ۲۳۲- اعیان ۲۹۰ استان گیلان 1400/10/25 رجوع به آگهی
4143105 مزایده فروش ساختمان با کاربری مسکونی استان گیلان 1400/04/26 رجوع به آگهی
3865523 مزایده فروش ساختمان با کاربری مسکونی استان گیلان 1400/02/21 رجوع به آگهی
3684868 مزایده فروش یک باب ساختمان استان گیلان، استان تهران 1399/12/09 رجوع به آگهی
3676920 مزایده یک باب ساختمان استان گیلان، استان تهران 1399/12/05 رجوع به آگهی
3664532 مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 228 و اعیان 290 استان گیلان 1399/12/02 رجوع به آگهی
3535186 مزایده فروش یک باب ساختمان استان گیلان، استان تهران 1399/10/21 رجوع به آگهی
3535163 مزایده اجاره 4 باب سالن مجتمع فرهنگی و هنری استان گیلان 1399/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4