مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره ساختمان 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده گفتار درمانی 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده مرکز گذری کاهش آسیب 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع ساختمانی مسکونی مساحت عرصه 1265 مساحت اعیان 267 مترمربع 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان مسکونی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده پنجره - لوله فرسوده آب - نبشی و پروفیل لوله 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (اجاره) ساختمان 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ساختمان 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مجتمع روستایی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری طراز 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده گروه همیار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/09/13 1400/09/25
مزایده واگذاری مجتمع 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع شهری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع 1400/08/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فضا و تجهیزات کاردرمانی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره بها یکساله ساختمان - اجاره بها یکساله اموال 1400/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7