کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8146542 مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه زمین استان خراسان شمالی 1403/04/06 1403/04/14
8023683 مزایده راهبری پارک و یک باب مغازه پارک استان خراسان شمالی 1403/03/06 رجوع به آگهی
7737215 مزایده زمین با کاربری : تجاری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/12/12 رجوع به آگهی
7734402 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین استان خراسان رضوی 1402/12/10 1402/12/26
7481888 مزایده زمین ها با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/10/09 رجوع به آگهی
7479605 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان خراسان رضوی 1402/10/07 1402/10/21
7424464 مزایده واگذاری اجاره و راهبری میدان دام استان خراسان رضوی 1402/09/20 1402/10/06
7384633 مزایده واگذاری 4 ردیف ملک شامل: - دو ردیف زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 182 مترمربع - دو ردیف زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 180 مترمربع استان خراسان شمالی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383646 مزایده تعداد 4 قطعه زمین استان خراسان شمالی 1402/09/08 1402/09/18
6513083 مزایده اجاره و راهبری کشتارگاه استان خراسان شمالی 1402/02/16 رجوع به آگهی
6458987 مزایده اجاره و راهبری پارک استان خراسان شمالی 1402/01/29 1402/02/07
6448642 مزایده اجاره و راهبری کافی شاپ پارک استان خراسان شمالی 1402/01/27 1402/02/05
6418773 مزایده واگذاری اجاره و راهبری کشتارگاه استان خراسان شمالی 1402/01/17 1402/01/24
6388880 مزایده واگذاری اجاره و راهبری کافی شاپ استان خراسان شمالی 1401/12/23 1401/12/28
6353505 مزایده اجاره و راهبری کشتارگاه استان خراسان رضوی 1401/12/11 رجوع به آگهی
6050385 مزایده اجاره و راهبری کشتارگاه استان خراسان رضوی 1401/09/24 1401/10/10
6025218 مزایده اجاره و راهبری کشتارگاه استان خراسان رضوی 1401/09/17 1401/09/22
5498837 مزایده اجاره و راهبری میدان دام استان خراسان شمالی 1401/04/29 1401/04/28
5490171 مزایده اجاره و راهبری میدان دام استان خراسان شمالی 1401/04/26 1401/04/28
5250207 مزایده واگذاری پارک استان خراسان رضوی 1401/03/05 1401/03/19
صفحه 1 از 4