کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8136882 مزایده اجاره مکان تشکیل بازار روز هفتگی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/09
8129724 مزایده اجاره مکان بازار روزهفتگی گلشهر به مدت یکسال استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/09
8051324 مزایده اجاره مکان تشکیل بازار روز هفتگی استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/16
8036325 مزایده واگذاری اجاره مکان تشکیل بازار روز هفتگی استان البرز 1403/03/08 1403/03/16
8017253 مزایده اجاره مکان بازار روزهفتگی گلشهر به مدت یکسال استان اصفهان 1403/03/05 1403/03/16
7956997 مزایده اجاره مکان بازار روزهفتگی گلشهر به مدت یکسال استان اصفهان 1403/02/22 1403/03/03
7926857 مزایده اجاره برداشت 9,000 تن سنگ لاشه فکی قسمتی از معادن استان البرز 1403/02/17 1403/02/19
7912767 مزایده اجاره برداشت 9,000 تن سنگ لاشه فکی قسمتی از معادن گدار سرخ استان البرز 1403/02/12 1403/02/19
7896198 مزایده اجاره برداشت 9000 تن سنگ لاشه فکی قسمتی از معادن استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7596610 مزایده واگذاری اجاره ماهانه کانکس استان اصفهان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7421008 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/09/19 1402/09/23
7414476 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/09/18 رجوع به آگهی
7361305 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/09/01 1402/09/04
7347568 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/08/28 1402/09/04
7345813 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/08/28 1402/09/14
7255558 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/11
7238129 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/08/04 1402/08/11
7233093 مزایده اجاره فضای تبلیغات محیطی سطح شهر استان اصفهان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7213303 مزایده اجاره برداشت 10000 تن سنگ لاشه فکی قسمتی از معادن استان اصفهان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7118321 مزایده اجاره سالن ورزشی 9 استان اصفهان 1402/07/10 1402/07/15
صفحه 1 از 3