مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/02/01 1401/02/05
مزایده اجاره غرفه های ترمینال 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 120 متر مربع 1401/01/29 1401/02/05
مزایده کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 120 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران سنتی 1401/01/28 1401/02/05
مزایده اجاره رستوران سنتی 1401/01/28 1401/02/15
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری 1401/01/28 1401/02/15
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری جهت فعالیت فست فود 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 120 متر مربع 1401/01/27 1401/02/05
مزایده واگذاری اجاره قطعه زمین به مساحت 195.82 مترمربع جهت دفن بهداشتی زباله های عفونی 1401/01/25 1401/01/27
مزایده اجاره زمین به مساحت 195.82 مترمربع 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین به مساحت 195.82 مترمربع 1401/01/18 1401/01/27
مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 195.82 مترمربع 1401/01/17 1401/01/27
مزایده اجاره غرفه های ترمینال 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران سنتی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران سنتی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران سنتی 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین بازی جهت آموزش اسکیت 1400/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18