کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151994 مزایده سوپر مارکت پل پیروزی استان مازندران 1403/04/07 1403/04/13
8151991 مزایده اجاره کانکس کافه گل فردوس 2 استان مازندران 1403/04/07 1403/04/13
8151818 مزایده اجاره واحد تجاری اغذیه فروشی پارک ساحلی استان مازندران 1403/04/07 1403/04/13
8151817 مزایده اجاره واحد تجاری سوپرمارکت در ازای حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی پارک شهید شکری استان مازندران 1403/04/07 1403/04/13
8151816 مزایده اجاره واحد تجاری سوپرمارکت در ازای حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی زیر پل کشوری استان مازندران 1403/04/07 1403/04/13
8151813 مزایده اجاره واحد تجاری کبابی و جگرکی پارک ساحلی استان مازندران 1403/04/07 1403/04/13
8131291 مزایده یک قطعه زمین با کاربری آموزشی به مساحت 552.85 واقع در بلوار مادر استان مازندران 1403/04/02 1403/04/11
7922925 مزایده مشارکت در بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) پروژه های مدیریت پسماند استان مازندران 1403/02/16 1403/02/17
7748340 مزایده مشارکت در بازسازی ،بهره برداری و انتقال (ROT) - پروژه های مدیریت پسماند استان مازندران 1402/12/14 1402/12/23
7748292 مزایده مشارکت در بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) پروژه های مدیریت پسماند شهرستان استان مازندران 1402/12/14 1402/12/23
7656244 مزایده وانت مزدا دوکابین تیپ 2000 استان مازندران 1402/11/23 رجوع به آگهی
7656147 مزایده فروش وانت مزدا دوکابین تیپ 2000 نوک مدادی متالیک مدل 83 استان مازندران 1402/11/23 1402/12/02
7583108 مزایده فروش وانت مزدا دوکابین تیپ 2000 نوک مدادی متالیک مدل 83 استان مازندران 1402/11/04 1402/11/07
7558003 مزایده فروش وانت مزدا دوکابین تیپ 2000 نوک مدادی متالیک مدل 83 استان مازندران 1402/10/27 1402/11/07
7464398 مزایده فروش وانت مزدا دو کابین تیپ 2000 نوک مدادی متالیک مدل 1383 استان مازندران 1402/10/03 1402/10/12
7464318 مزایده مزدا دو کابین تیپ 2000 استان مازندران 1402/10/03 رجوع به آگهی
7459286 مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی استان مازندران 1402/10/02 رجوع به آگهی
7459268 مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس کافی شاپ و اغذیه فروشی استان مازندران 1402/10/02 رجوع به آگهی
7387458 مزایده مزدا دو کابین تیپ 2000 استان مازندران 1402/09/09 رجوع به آگهی
7386082 مزایده 3 مورد مزایده شامل مزدا دو کابین 200 آی نقره ای متالیک مدل 1393 - وانت مزدا دو کابین تیپ 2000 نوک مدادی متالیک مدل 1383 - فروش میوه های نارنج سطح شهر بابل استان مازندران 1402/09/08 1402/09/18
صفحه 1 از 30