کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8050966 مزایده اجاره یک ساله مغازه بازارچه استان مازندران 1403/03/12 رجوع به آگهی
8025186 مزایده اجاره یکساله واحد تجاری استان مازندران 1403/03/06 1403/03/12
8023414 مزایده اچاره یکساله واحد تجاری واقع در طبقه فوقانی پاساژ رمک استان مازندران 1403/03/06 1403/03/12
7917978 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917968 مزایده مغازه کاربری تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917966 مزایده مغازه با کاربری : تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917965 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 13.81 استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917964 مزایده مغازه با کاربری تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917962 مزایده مغازه کاربری تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917961 مزایده مغازه با کاربری : تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917960 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917958 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 1682 استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917957 مزایده مغازه با کاربری تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7917956 مزایده مغازه با کاربری : تجاری استان مازندران 1403/02/13 رجوع به آگهی
7814340 مزایده ساختمان کاربری مسکونی استان مازندران 1403/01/19 رجوع به آگهی
7814336 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی استان مازندران 1403/01/19 رجوع به آگهی
7791390 مزایده اجاره یکساله پلاژ استان مازندران 1402/12/28 رجوع به آگهی
7771679 مزایده اجاره یکساله پلاژ پارک آبی استان مازندران 1402/12/21 رجوع به آگهی
7761150 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان استان مازندران 1402/12/17 1402/12/16
7737206 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت اعیان : 120 استان مازندران 1402/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20