مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره یک ساله سازه های تبلیغاتی سطح شهر (استند ها - بیلبورد ها و لایت باکس ها) 1401/02/18 1401/02/14
مزایده واگذاری اجاره یک ساله سازه های تبلیغاتی سطح شهر (استند ها - بیلبورد ها و لایت باکس ها) 1401/02/07 1401/02/14
مزایده اجاره یکساله سازه های تبلیغاتی سطح شهراستندها،بلبوردها و لایت باکس ها 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از عرصه تحت مالکیت شهرداری 1400/12/21 1400/12/22
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکساله عرصه به متراژ 21 مترمربع جهت استقرار کیوسک جهز به سیستم های نوین بانکداری 1400/12/16 1400/12/22
مزایده اجاره یکساله پلاژ پارک آبی 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله پلاژ پارک 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله سازه های تبلیغاتی سطح شهر 1400/12/15 1400/12/14
مزایده واگذاری اجاره یک ساله سازه های تبلیغاتی سطح شهر 1400/12/10 1400/12/14
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی سطح شهر 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره لودر 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله پلاژ پارک آبی 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش مرکبات 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش مرکبات باغ سی و سه هکتاری و حاشیه معابر سطح شهر 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله پلاژ 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله پلاژ پارک آبی 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله پلاژ 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله پلاژ 1400/05/31 1400/06/11
مزایده اجاره یک ساله پلاژ ئیدو 1400/05/31 1400/06/11
صفحه 1 از 13