کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8095147 مزایده واگذاری مجوز بهره برداری از دکه ها/غرفه ها در سطح شهر بطور مجزا استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093723 مزایده بهره برداری از ماشین برقی به متراژ 400 متر مربع در پارک قائم شهر ساری استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093717 مزایده بهره برداری از شهربازی به متراژ 765 مترمربع واقع در پارک قائم شهر ساری استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093716 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی به متراژ 16 مترمربع واقع در پارک قائم استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093713 مزایده بهره برداری از شهربازی به متراژ 500 مترمربع واقع در پارک کوشاسنگ استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093711 مزایده بهره برداری از دکه فست فود واقع در پارک سبزه میدان استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093710 مزایده بهره برداری از چرخ فلک و کشتی صبا و صندلی پرنده به متراژ 2000 مترمربع واقع در پارک قائم شهر ساری استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093708 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی به متراژ 180 مترمربع واقع درپارک ملل استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093707 مزایده بهره برداری از زیپ لاین واقع در پارک ملل و قائم استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093706 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی واقع در کمربندی شرقی بعد از بیمارستان شفا کوچه ترنج استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093705 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی به متراژ 430 مترمربع واقع در پارک ملل استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093703 مزایده دکه فروشگاهی بمتراژ 6 مترمربع واقع دربلوار امام رضا(ع)-بعد از بریدگی امامزاده عباس-سمت راست پل هوایی استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093702 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی بمتراژ 5 متر مربع واقع در بلوار دفاع مقدس - مقابل ترمینال دولت استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093700 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی به متراژ 7 متر مربع واقع در میدان فرح آباد-جنب ایستگاه گرگان استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093698 مزایده بهره برداری از دکه کلیدسازی واقع در میدان فرح آباد جنب ایستگاه گرگان استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093697 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی به متراژ 7 مترمربع واقع در بلوار امام رضا(ع)-نبش خیابان طالقانی دوم استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093696 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی به متراژ 6 متر مربع واقع در بلوار امام رضا(ع)-مقابل بانک صادرات استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093693 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی به متراژ 6 مترمربع واقع در بلوارپاسداران جنب بیمارستان بوعلی استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093692 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی واقع در خیابان طالقانی مقابل کلینیک سارگل استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
8093688 مزایده بهره برداری از دکه فروشگاهی واقع در خیابان ملامجدالدین جنب فنی و حرفه ای استان مازندران 1403/03/23 1403/03/30
صفحه 1 از 26