مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 7 قطعه زمین - قطعه 1 ـ نوع کاربری: تجاری - متراژ 492 متر مربع - قطعه 2 - کاربری مسکونی- متراژ 2... 1399/04/31 1399/05/09
فروش 7 قطعه زمین - قطعه 1 ـ نوع کاربری: تجاری - متراژ 492 متر مربع - قطعه 2 - کاربری مسکونی- مترا... 1399/04/24 1399/05/09
فروش 7 قطعه زمین 1399/01/07 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین 1398/12/24 رجوع به آگهی
فروش 9 قطعه زمین (مسکونی-تجاری) 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش 9 قطعه زمین (مسکونی - تجاری) 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین 1397/10/13 1397/10/22
فروش قطعه زمین 1397/10/06 1397/10/22
فروش قطعه زمین 1397/09/25 1397/10/04
فروش قطعه زمین 1397/09/18 1397/10/04
صفحه 1 از 5