کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8223281 مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/24 1403/04/27
8210354 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8210351 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8210349 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8210297 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی واقع در کوی ناروسینه نویت دوم استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8210287 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی واقع در کوی ناروسینه نویت دوم استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8210284 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8121466 مزایده فروش هفت قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/03/30 1403/04/02
8119641 مزایده فراخوان مزایده فروش یک دستگاه خودرو سورن پلاس EF7 مدل 1400 - فراخوان مزایده فروش یک دستگاه خودرو سورن پلاس EF7 مدل 1400 استان اصفهان 1403/03/30 1403/03/31
8109916 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8109914 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 200 استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8109909 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8109906 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی واقع در کوی ناروسینه استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8109905 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی واقع در کوی ناروسینه استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8109904 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی واقع در کوی ناروسینه استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8109898 مزایده فراخوان مزایده فروش زمین مسکونی واقع در کوی ناروسینه استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8056784 مزایده فروش یک دستگاه سواری سورن پلاس استان اصفهان 1403/03/13 1403/03/13
8044741 مزایده فراخوان مزایده فروش یک دستگاه خودرو سورن پلاس EF7 مدل 1400 استان اصفهان 1403/03/10 1403/03/13
8030268 مزایده فراخوان اجاره یک باب مغازه تجاری و دو باب انباری واقع در میدان علی بن ابی طالب (ع)-نوبت سوم استان اصفهان 1403/03/07 1403/03/09
7965110 مزایده فروش یک دستگاه سواری سورن پلاس استان اصفهان 1403/02/24 1403/02/26
صفحه 1 از 4