مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/23 1399/06/04
فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/16 1399/06/04
فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/28 1399/05/09
فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول و غیر منقول 1397/11/02 رجوع به آگهی
فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی 1396/11/25 1396/12/10
فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی 1396/11/18 1396/12/10
تخریب و تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی 1396/03/20 1396/04/03
فروش یک دستگاه بیل بکهو - یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه مینی لودر 1395/07/14 1395/07/28
فروش یک دستگاه لودر ولوو 1394/06/10 1394/06/15
صفحه 1 از 3