مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یا اجاره عرصه و اعیان غرفه غیر حمل و نقلی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان مغازه در پارک 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان مغازه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان مغازه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان سالن 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه واعیان وکلیه اموال وآلاچیق ها 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان مغازه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان مغازه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان مغازه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان مغازه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه پارکینگ در میدان 1400/12/08 1400/12/14
مزایده اجاره عرصه پارکینگ 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه پارکینگ در میدان 1400/11/16 1400/11/18
مزایده اجاره عرصه پارکنیگ 1400/11/13 1400/11/18
مزایده اجاره عرصه پارکینگ 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارت پارک الکترونیکی 1400/07/22 1400/07/24
مزایده اجاره کارت پارک الکترونیکی 1400/07/18 1400/07/24
مزایده اجاره کارت پارک الکترونیکی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/07/03 1400/07/06
صفحه 1 از 11