مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 مترمربع 1399/04/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 50 پایه چراغ روشنایی 9 متری گالوانیزه ( هشت وجهی) به صورت مزایده 1399/01/27 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین مسکونی 1398/11/14 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین 1398/05/03 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین مسکونی به مساحت 213 مترمربع و قطعه زمین مسکونی به مساحت 230 مترمربع 1398/04/16 رجوع به آگهی
فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/02/18 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین 1397/09/25 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین 1397/08/06 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین 1397/04/31 رجوع به آگهی
فروش حواله یک دستگاه کامیون کمپرسی 1395/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2