مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری گیاه کاپاریس 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب آلات مکشوفه 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری گیاه کاپاریس 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده طرح زراعت صنوبر 1399/11/14 رجوع به آگهی
مزایده اجرای زراعت صنوبر 1399/11/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو سمند ـ فروش خودرو وانت پیکان 1600 1399/10/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 دستگاه از خودروهای مازاد بر نیاز خود 1399/10/15 1399/10/20
مزایده فروش تعداد 2 دستگاه از خودروهای مازاد 1399/10/13 1399/10/20
مزایده خودرو های مازاد بر نیاز اداره کل بر اساس مجوز اداره کل امور اقتصادی و دارایی 1399/10/13 رجوع به آگهی
مزایده - اجرای کامل طرح پارک جنگلی سوها و احاطه مدیریت پارک جنگلی 1399/08/29 رجوع به آگهی
مزایده - اجرای کامل طرح پارک جنگلی 1399/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مدیریت و اجرای طرح پارک های جنگلی 1399/08/10 1399/08/14
مزایده واگذاری مدیریت و اجرای طرح پارک های جنگلی 1399/08/06 1399/08/14
مزایده اجرای عملیات جمع آوری و پاکسازی درختان خشکیده، افتاده، سوخته و خار و خاشاک کف درختان جنگلکاری 1399/07/15 1399/07/19
مزایده اجرای زراعت صنوبر به صورت مشارکت با بخش خصوصی 1399/07/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مدیریت و اجرای پارک جنگلی 1399/07/15 رجوع به آگهی
مزایده مدیریت و اجرای پارک جنگلی 1399/07/13 رجوع به آگهی
مزایده اجرای زراعت صنوبر به صورت مشارکت در قسمتی از اراضی نهالستان 1399/07/13 رجوع به آگهی
مزایده اجرا و احاله مدیریت طرح پارک جنگلی 1399/07/12 رجوع به آگهی
مزایده کاشت و زراعت صنوبر به صورت مشارکتی 1399/07/12 1399/07/30
صفحه 1 از 8