مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1401/02/27 1401/02/31
مزایده ضایعات ورقهای ذوب آهنی پرس شده 1401/01/31 1401/02/14
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/12/15 1400/12/18
مزایده فروش ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده خود به میزان ۵۰۰ تن 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ورق های ذوبی آهنی پرس شده 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ورق های ذوبی آهنی پرس شده 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری ضایعات ورق های ذوبی آهن پرس شده 1400/04/23 1400/04/26
مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده خود به میزان ۷۰۰ تن 1400/03/22 1400/03/25
مزایده ضایعات ورق های ذوبی آهن پرس شده 1400/03/01 1400/03/04
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1400/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1399/12/19 1399/12/23
مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده خود به میزان 700 تن 1399/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده 1399/12/09 1399/12/12
صفحه 1 از 9