مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی خود به میزان 700 تن 1399/06/30 رجوع به آگهی
فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده به میزان 700 تن 1399/05/26 رجوع به آگهی
فروش ضایعات ورق های ذوبی آهنی پرس شده 1399/05/04 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1399/04/22 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات ورقهای ذوبی آهنی پرس شده 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده خود 1399/02/09 رجوع به آگهی
فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده 1398/12/11 1398/12/13
فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده خود 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده خود به میزان 700 تن 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده خود به میزان 700 تن 1398/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15