کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6622457 مزایده 2 عنوان مزایده شامل فروش 5 دستگاه اتوبوس شهری ژانگ تانگ - اجاره یکساله 3 واحد پارکینگ عمومی استان تهران 1402/03/16 1402/03/20
6600319 مزایده اجاره یک ساله سه واحد پارکینگ عمومی استان تهران 1402/03/08 رجوع به آگهی
6600231 مزایده اتوبوس به شماره پلاک 895 ع 94 ایران 68 – رنگ: قرمز روغنی - اتوبوس به شماره پلاک 897 ع 94 ایران 68 – رنگ: زرد پرتقالی- اتوبوس به شماره پلاک 896 ع 94 ایران 68 – رنگ: بنفش روغنی و... استان تهران 1402/03/08 رجوع به آگهی
6599194 مزایده 2 عنوان مزایده شامل فروش 5 دستگاه اتوبوس شهری ژانگ تانگ - اجاره یکساله 3 واحد پارکینگ عمومی استان تهران 1402/03/08 1402/03/20
6599082 مزایده اجاره قطعاتی از غرفه های خود به مساحت حدود 41 متر مربع استان تهران 1402/03/08 رجوع به آگهی
6576736 مزایده 8 عنوان شامل واگذاری قطعاتی از غرفه های خود به مساحت حدود 41 مترمربع استان تهران 1402/03/02 رجوع به آگهی
6573332 مزایده اجاره یک ساله غرفه استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573309 مزایده اجاره یک ساله غرفه با مساحت حدود 41 مترمربع استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573307 مزایده اجاره یک ساله غرفه شماره 17 استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573306 مزایده اجاره یک ساله غرفه شماره 19 مساحت حدود 41 مترمربع استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573305 مزایده اجاره یک ساله غرفه شماره 20 استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573304 مزایده اجاره یک ساله غرفه استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573303 مزایده اجاره یک ساله غرفه استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573302 مزایده اجاره یک ساله غرفه استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6539166 مزایده واگذاری قطعات تجاری به صورت اجاره - اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 670 مترمربع جهت برپایی نمایشگاه گلهای تزئینی و آپارتمانی استان تهران 1402/02/23 رجوع به آگهی
6517174 مزایده اجاره سه ساله یک واحد تجاری به مساحت حدود 180 مترمربع با کاربری رستوران استان تهران 1402/02/17 رجوع به آگهی
6514844 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 670 مترمربع استان تهران 1402/02/16 رجوع به آگهی
6514841 مزایده اجاره دو باب مغازه با کاربری تجاری استان تهران 1402/02/16 رجوع به آگهی
6514838 مزایده اجاره یک باب مغازه استان تهران 1402/02/16 رجوع به آگهی
6514831 مزایده اجاره سه ساله یک واحد تجاری به مساحت حدود 140 مترمربع با کاربری کافی شاپ استان تهران 1402/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17