کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8168129 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی پنجشنبه بازار استان تهران 1403/04/11 1403/04/18
8166901 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 5000 مترمربع جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی (دو شنبه بازار) استان تهران 1403/04/11 1403/04/18
8166459 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 10000 مترمربع جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی (پنج شنبه بازار) استان تهران 1403/04/11 1403/04/18
7875268 مزایده فروش تعدادی از املاک یک قطعه زمین جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی - واحد تجاری با کاربری کافی شاپ- واحد تجاری با کاربری رستوران - سالن آمفی تئاتر- بازار روز و میوه و تره بار استان تهران 1403/02/03 1403/02/05
7854043 مزایده اجاره دو ساله بازار روز میوه و تره استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854039 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 10000 مترمربع جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی پنج شنبه بازار استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854025 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی دو شنبه بازار استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854024 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 12000 مترمربع جهت برپایی بازارچه سنتی استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854023 مزایده اجاره سه ساله یک واحد تجاری به مساحت حدود 140 مترمربع با کاربری کافی شاپ استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854022 مزایده اجاره سه ساله سالن آمفی تئاتر استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854021 مزایده اجاره سه ساله یک واحد تجاری به مساحت حدود 180 مترمربع با کاربری رستوران استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853682 مزایده واگذاری 7 عنوان شامل: 1- یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 5000 متر مربع - واحد تجاری به مساحت حدود 140 متر مربع با کاربری کافی شاپ - بازار روز و میوه و تره بار استان تهران 1403/01/28 1403/01/05
7822947 مزایده اجاره دو ساله بازار روز میوه و تره بار استان تهران 1403/01/21 1403/01/25
7808223 مزایده واگذاری تعدادی از وسایل نقلیه استان تهران 1403/01/16 1403/01/25
7808221 مزایده اجاره دو ساله بازار روز میوه و تره بار استان تهران 1403/01/16 1403/01/25
7804515 مزایده فروش تعدادی از وسایل نقلیه استان تهران 1403/01/15 رجوع به آگهی
7804474 مزایده اجاره دو ساله بازار روز میوه و تره بار استان تهران 1403/01/15 رجوع به آگهی
7803860 مزایده اجاره دو ساله بازار روز میوه و تره بار استان تهران 1403/01/15 رجوع به آگهی
7789359 مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 5000 متر مربع جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی (دوشنبه بازار)- یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 12000 متر مربع جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی (سه شنبه بازار)- یک... استان تهران 1402/12/27 1402/12/28
7788477 مزایده واحد تجاری به مساحت 180 م م با کاربری رستوران -واحد تجاری به مساحت حدود 140 م م با کاربری کافی شاپ -واحد تجاری به مساحت 700 م م با کاربری آمفی تئاتر استان تهران 1402/12/27 1403/01/09
صفحه 1 از 25