مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره کارگاه سنگ شکن 1398/09/19 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه سنگ شکن 1398/09/12 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه سنگ شکن 1397/08/21 رجوع به آگهی
اجاره کارگاه سنگ شکن 1396/08/01 رجوع به آگهی
مزایده یکدستگاه سنگ شکن 1395/07/22 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه سنگ شکن بر اساس قیمت پایه ماهیانه مبلغ 240 میلیون ریال بمدت یک سال 1393/05/13 1393/05/22
مزایده یکدستگاه سنگ شکن 1392/04/25 1392/04/31
مزایده یکدستگاه سنگ شکن 1392/04/05 1392/04/14
فروش یک دستگاه لودر هپکو مدل 115-hl به قیمت پایه 390 میلیون 1391/07/06 1391/04/31
اجاره دادن یک دستگاه سنگ شکن شهرداری 1391/04/25 1391/04/31
صفحه 1 از 2