کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7444378 مزایده فروش املاک و مستغلات استان زنجان 1402/09/27 1402/09/30
7439045 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان زنجان 1402/09/25 رجوع به آگهی
7371856 مزایده اجاره یک باب سالن/ساختمان ورزشی فاقد لوازم به مدت دو سال استان زنجان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371543 مزایده اجاره یک باب سالن ساختمان ورزشی استان زنجان 1402/09/05 1402/09/07
7357559 مزایده فروش املاک و مستغلات استان زنجان 1402/08/30 1402/09/02
7357487 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان زنجان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7304546 مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری استان زنجان 1402/08/23 1402/08/25
7303368 مزایده زمین ها با کاربری : مسکونی به مساحت عرصه : 160 - و 112.02 فاقد اعیان استان زنجان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7250531 مزایده فروش املاک و مستغلات استان زنجان 1402/08/08 1402/08/10
7250500 مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان زنجان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7063951 مزایده فروش املاک و مستغلات استان زنجان 1402/06/29 1402/06/30
7054300 مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری مسکونی استان زنجان 1402/06/27 رجوع به آگهی
6938107 مزایده فروش املاک و مستغلات استان زنجان 1402/05/31 1402/06/04
6937199 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان زنجان 1402/05/31 رجوع به آگهی
6426312 مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود استان زنجان 1402/01/20 1402/01/21
6422686 مزایده فروش زمین اداری عرصه 678 مترمربع استان زنجان 1402/01/19 رجوع به آگهی
6363432 مزایده زمین با کاربری : اداری استان زنجان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6358928 مزایده فروش املاک و مستغلات استان زنجان 1401/12/13 1401/12/25
6129178 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 192 / مساحت اعیان : فاقد اعیانی استان زنجان 1401/10/19 رجوع به آگهی
6128825 مزایده فروش املاک و مستغلات استان زنجان 1401/10/19 1401/10/10
صفحه 1 از 3