مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فرهنگسرا-واگذاری قرائت خانه 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری فرهنگسرای بانو و قرائت خانه ها 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری خانه فرهنگ و کتابخانه بصورت اجاره 1397/05/03 رجوع به آگهی
فروش 1-زمین ورزشی فوتسال 2-خانه کودک فرهنگسرای 1397/04/13 رجوع به آگهی
مزایده خانه فرهنگ و کتابخانه 1397/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از خانه فرهنگ و کتابخانه 1397/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری مراکز خود در قالب قرارداد اجاره 1397/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از برخی مراکز خود به صورت اجاره شامل خانه فرهنگ و کتابخانه 1397/02/26 رجوع به آگهی
زمین ورزشی فوتسال-خانه فرهنگ 1397/02/18 رجوع به آگهی
بهره برداری دو مرکز:خانه فرهنگ-مرکز فروش محصولات فرهنگی و مذهبی 1397/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4