مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تجهیزات پزشکی مازاد - اموال اسقاطی اداری و ساختمانی - ضایعات فلزی و فنس 1398/08/25 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد دو فهرست شامل 1. تجهیزات پزشکی مستعمل 2. اموال و تجهیزات مستعمل اداری، اموال و وسا... 1398/08/25 1398/09/02
فروش اموال مازاد: تجهیزات پزشکی مستعمل- اموال و تجهیزات مستعمل اداری، اموال و وسایل و ابزار مستعمل س... 1398/07/02 1398/07/09
1- تجهیزات پزشکی مستعمل 2- اموال و تجهیزات مستعمل اداری، اموال و وسایل و ابزار مستعمل ساختمانی 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک دستگاه مینی بوس هیوندای 1398/06/25 1398/07/02
فروش تعداد یک دستگاه مینی بوس هیوندای متعلق به خود 1398/06/23 1398/07/02
فروش اموال مازاد شامل تجهیزات پزشکی مستعمل و اموال و تجهیزات مستعمل اداری و اموال و وسایل الکترونیکی... 1397/05/20 1397/05/29
تجهیزات پزشکی مستعمل و مازاد-اموال و تجهیزات مستعمل اداری اموال و وسایل الکترونیکی و ابزار مستعمل و... 1397/05/20 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد شامل تجهیزات پزشکی مستعمل و اموال و تجهیزات مستعمل اداری و اموال و وسایل الکترونیکی... 1397/05/16 1397/05/29
واگذاری واحد کاردرمانی 1396/07/15 1396/07/20
صفحه 1 از 4